*

Over Mail-art

Mail-art is een kunstvorm, waarbij het communicatiemedium post fungeert als (over) drager van het kunstwerk. Maar post kan ook zélf als medium in het creatieve gebeuren betrokken worden. Sinds de Fluxus beweging in de jaren ‘60 hebben veel kunstenaars, soms incidenteel, deelgenomen aan deze kunststroming. In het begin voornamelijk in de Verenigde Staten, waar de term ‘mail-art’ voor het eerst wordt gebruikt.
Ray Johnson richtte in 1962 zijn Correspondance school of Arts op, waaraan kunstenaars deelnamen door het antwoorden op zijn brieven of door deze brieven, al dan niet met toevoegingen, door te sturen. Onder deze kunstenaars waren veel Fluxus-mensen. Een aantal van hen specialiseerde zich in dit medium. De Fluxusgroep beschikte zelfs over een postorderbedrijf, via welke men kranten, objecten, films etc. kon bestellen. Toen eind jaren ’60 de conceptuele kunst zich onder andere uit de Fluxusbeweging ontwikkelde, profileerde mail-art zich als een zelfstandig onderdeel van die kunststroming. Het was overigens Marcel Duchamp, de grootvader van de conceptuele kunst, die in 1916 als een van de eersten het concept post toepaste in zijn werk. Het betreft hier vier brieftkaarten, elk voorzien van een getypte tekst, waarvan de inhoud op cryptische wijze relateert aan thema’s uit zijn “La mariée mise à nu par ses célibataires, même”, waaraan hij korte tijd later zou beginnen. Aan de andere zijde van de kaarten staat een afspraak vermeld met het adres van zijn buren Mr. en Mrs. Arensberg, die hem een studio ter beschikking hadden gesteld. Uitgaande van het gegeven. Dat alle kunst die per post wordt verzonden Mail-art is, kan men nog verder teruggaan op zoek naar de oorsprong. De literaire brief mag in dit kader niet vergeten worden. Het is echter interessanter het begin van deze eeuw als uitgangspunt te nemen. Men hoeft alleen al te denken aan de invloed die DADA nog steeds heeft op de verschijnings-vorm (collage) van Mail-art. Ook door Italiaanse Futuristen zijn mooie stukken Mail-art vervaardigd.

Article by Sonja van der Burg & Frans Duin for Ramp 14/15 z.j. -the article was meant as the entrée to a couple of articles in which the focus would be on different Mail-art items. However, number 14/15 became the last issue of Ramp.

*
*