textiles

 

Vergeetsels, een groeiproces
Zes zakdoeken hangen met een geknoopte punt in een theelepelrekje. Knoop in je zakdoek. Wat wil je niet vergeten, wat mag niet vergeten worden. Mogen wij lezen wat er niet vergeten mag worden?
Wanneer mij gevraagd wordt of ik interesse heb in oude zakdoeken reageer ik daar positief op. Nog geen direct idee wat ik er mee zal doen. December 2016 krijg ik de voor de vuilnisbak bestemde schone zakdoeken van mijn broer. Ze zijn prachtig gesleten, met name bij de randen en sommigen ook ‘middengaats’. Na het vinden van het theelepelrekje in de kringloopwinkel wordt het beeld duidelijker wat ik er mee wil uitdrukken en wordt een proefopstelling gemaakt. Hierdoor kan het zich verder uitkristalliseren. Na het realiseren van ‘Moonlit Cloud of Rays’ waarin op een-en-twintig witte zakdoekjes evenzovele portretten van kunstenaressen werden geborduurd zou dit een volgende stap zijn in het onderzoek naar een zo gewoon object als een zakdoek als uitdrukkingsmiddel. Ditmaal rond het thema (angst om te) vergeten.

 
 
Kilk op afbeelding voor vergroten  

Are we A-Loud
De aanzet wordt in wat vergeelde en bijna onzichtbare kleuren aangebracht om het bijna ongrijpbare te benadrukken. De omlijning van een dansende vrouw is te zien, ze doet wat art-deco achtig aan. Om haar heen is de tekst te lezen ‘Are we A-Loud to make M I S T A K E S in our search for the truth?’ De volgende zakdoeken zullen meer kleur krijgen omdat er van uit wordt gegaan dat wanneer eenmaal is besloten om de te herinneren gedachtes vast te leggen, er minder lang gewacht wordt. Er minder moeite gedaan wordt om ze zelfstandig te onthouden. Verwardheid blijft zichtbaar door taalfouten waarin de dubbele betekenis van woorden zichtbaar wordt die mede oorzaak is van de toegenomen onzekerheid.

Your life matters to me
Wanneer ervaren wordt dat het hebben van de regie op je eigen leven steeds moeilijker wordt, worden de mensen om je heen belangrijker. Maar niet alleen dan. Ook zonder vergeetachtigheid is de ander belangrijk in ons leven. Wat zijn wij zonder de ander met wie we kunnen sparren, ondernemen, samen werken of het oneens zijn. De ander spiegelt, bevestigt, ondersteunt, begrenst of verlengt juist onze mogelijkheden.

 

moonlit
cloud
of
rays

soft shelter

vergeetsels